Afhængighedsadfærd


Mange forveksler enhver form for psykisk ubehag med en fysisk mave/sultfornemmelse, og indlærer, ofte ubevidst, at når man indtager et mættende middel som ekstra mad, søde sager og alkohol, forsvinder ubehaget. En ond spiral er sat i gang.
I min behandling af afhængigheds-adfærd fokuserer jeg på det specifikke overforbrug/misbrugs beskaffenhed og hvilken rolle denne adfærd har for den enkeltes måde at regulere sig selv følelsesmæssigt på.
Den psykologiske forskning viser, at man ikke fjerner trangen til overforbruget/misbrugets selvmedicinerende effekt, med mindre man behandler årsagen til behovet for den følelsesmæssige selvregulering. Afhængighedsadfærd er derfor ofte symptom på en bagvedliggende psykologisk problematik, og for mig, som psykolog, er det en hjørnesten at få det rette fokus på hvad det hele, og ikke kun overforbruget/misbruget, handler om. 

Behandling


Ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi, terapeutiske samtaler, psykoedukation (læren om psyken og hjernens basale funktioner) samt metodisk forebyggelse mod tilbagefald i misbrug, kan et tidligere misbrugs selvmedicinerende effekt blive erstattet af en naturlig indre ro.
Udviklingsmuligheder vil udfolde sig og blive retningsgivende for et langt mere harmonisk, meningsfuldt og tilfredsstillende liv.