Voksen barn af alkoholiker


Voksne børn af alkoholikere er opvokset under meget dysfunktionelle samværsmønstre, og har derfor en øget risiko for at være præget af latent angst, depressive træk, ringe selvværd, spise-forstyrrelser, selvskadende adfærd og tanker om selvmord. De har dilemmafyldte vanskeligheder i forhold til både at skulle slippe ansvaret for den alkoholmisbrugende forælder og i forhold til at kunne selvstændiggøre sig og skabe sin egen identitet. De er usikre på egne følelser, behov og grænsesætninger overfor andre, og da intimitet, tillid og afhængighed fra andre oftest skaber udefinerbar angst hos dem selv, har de store besværligheder med at kunne etablere stabile forhold. De har et stærkt behov for kontrol og forudsigelighed, som bagvedliggende er styret af en grundlæggende separationsangst for at blive svigtet, og i voksenlivet oplever de oftest mange brudte parforhold.

Behandling


Der tilbydes psykoterapeutisk støtte i forhold til at have levet under svære dysfunktionelle familieforhold, og den indre psykiske struktur styrkes.
Personlighedsmæssigt arbejdes der med selv-stændighed, forankring i virkelighedsopfattelse samt stabilisering af evnen til at kunne indgå i mere stabile relations dannelser.