Depression, angst og usikkerhed


I enhver given situation gør man sig en tanke, og tanken vil medføre en følelse, som står i overensstemmelse med tanken. I kognitiv terapi arbejdes der derfor ud fra den model, at depression, angst og usikkerhed ofte stammer fra forstyrrelser i tænkningen. Den kognitive model viser således, at dét, vi tænker i en situation, er helt afgørende for både hvordan vi får det, og hvordan vi efterfølgende handler.
Hvis du fx forestiller dig en oplevelse, der fornylig har bragt dig ud af balance, skal du kunne identificere 3 dele af problemet: A) Hændelsen, B) tanker (herom) og C) følelser. De fleste mennesker er kun optaget af punkt A og punkt C, - og overser total punkt B.
Det er vigtig, at være opmærksom på, at følelser altid ændrer sig meget langsommere end tanker gør, så gammelkendte ubehagelige følelser kan være svære at slippe af med, - og derfor anbefaler jeg også altid, at anvende visse meditative øvelser indenfor Mindfulness baseret kognitiv terapi, da dette både reducerer den indre følelsesmæssige uro og styrker sindsroen overfor livets uundgåelige stressfaktorer.

Den største opdagelse i menneskets historie er, at vi kan forandre vores liv ved at ændre måden vi tænker på. William James, 1903.

Behandling


Der findes i dag gode behandlingsmetoder til angstlidelser og depressive tilstande, hvor man fx ved hjælp af tankejournaler kan aftale adfærdsøvelser med det grundlæggende formål at skabe grobund for nye alternative tanker. Ved i små doser at blive "udsat" for det man muligvis er bange for, lærer man stille og roligt at forstå forholdet mellem tænkning, følelse og adfærd. At det altså er tænkningen, som kommer før følelser og handling, og ikke omvendt.
Udover praktiske metoder indeholder behandlingen terapeutiske samtaler og via psykoedukation (læren om hjernens funktioner) gives en forståelse af, at der bagved de aktuelle symptomer også kan ligge nogle almene forklaringer.
Ved at erhverve sig kundskaber om hjernens funktioner bliver du lidt mere "ekspert" på dig selv, og på det komplekse i at være et følsomt menneske, og du vil derigennem blive bedre rustet til at kunne håndtere dit liv.