Mindfulness


At være Mindful betyder at være bevidst nærværende i det aktuelle øjeblik uden samtidig at være vurderende eller dømmende, for ved enhver overskridelse af det aktuelle her og nu øjeblik, vil man igen blive styret af automatiske tanker, som enten søger bagud mod fortidens fortrædeligheder eller fremad mod fremtidens problemer.
Mindfulness skaber fleksibilitet i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden, da tanker her ses som tanker og ikke som ren afspejling af virkeligheden.
Meditationstræningen har det overordnede mål at opnå frihed fra automatiske dysforiske tankemønstre, at reducere psykisk sårbarhed, der tidligere reaktiverede emotionel uro og stress, - samt søger at ændre dysfunktionelle adfærdsstrategier til mere hensigtsmæssige strategier.

Metode


Ved systematiske meditative opmærksomhedsøvelser lærer du at ligge en distance ind til dine styrende automatiske tankemønstre, og mindsker dermed styrke og antal af stressfremkaldende faktorer.

Resultat


Manglende koncentrationsevne, overspringshandlinger, mindreværdsfølelse, dårlig samvittighed, træthed og manglende lyst til aktive handlinger, kan med selvhealende Mindfulness teknikker ændres til: overblik, ro, balance, selvindsigt, overskud, større selvtillid, følelsesmæssig balance og stabilitet i sindet.