Medlem af Dansk Psykolog Forenings Selskab for Misbrugs-psykologi Misbrugsnet

Torben Lindbjerg

Psykolog


Om hvordan jeg arbejder

Med udgangspunkt i kognitiv terapi arbejder jeg på et videnskabeligt baseret grundlag, og er uddannet som underviser og instruktør i metoden Mindfulness, der fokuserer på de stress- og sygdomsreducerende egenskaber ved øget bevidst nærvær (mindfulness).
Terapeutisk fokuserer jeg på evnerne til affektregulering og mentalisering, hvor affektregulering er evnen til at kunne regulere de indre fysiologiske processer (oplevet som følelser) og mentalisering er evnen til den tænkende bearbejdelse af de heraf bevidst oplevede indre følelser.
Forbedret mentaliseringsevne øger evnen til at forstå, at handlinger er begrundet i egne tanker og følelser, og ved at øge opmærksomheden på hvordan man konkret tænker og føler i mange af livets svære situationer, kan man skabe kvalitative ændringer for sit liv.
Ligeledes anvender jeg de nyeste forskningsresultater indenfor neuropsykologi og neuroaffektiv udviklingspsykologi, hvor hjerneforskeres opdagelse af specifikke hjerneceller indbyder til en dybere forståelse af hvorfor vi alle har brug for at føle identifikation med andre mennesker; - at vi ikke bør være alene med svære individuelle problemer, og at vi i den rette terapeutiske sammenhæng derfor også har gavn af at få følelsesmæssigt spejlet og bearbejdet disse problematikker til at være det de basalt set oftest er, nemlig en vekslen mellem livets uundgåelige livskriser og løbende psyko-sociale udfordringer.
Endelig arbejder jeg indenfor de psykodynamiske-, eksistentielle- og narrative tilgange, da jeg mener, at enhver bør have gavn af, at:

  • kunne blive beriget af sit eget indre (delvis ubevidste) psykodynamiske liv;
  • kunne blive spejlet, forstået og bekræftet i forhold til sin eksistentielle ret til selv at vælge eget liv;
  • kunne fortælle sin livshistorie i et nyt lys, og derigennem skabe grobund for større positivitet, tro, håb og, vigtigst af alt, kærlighed til sig selv.